Komunikat strony

Dla klienta

Budowa lub przebudowa przyłączy/urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

WARUNKI TECHNICZNE

1. Zlecenie na opracowanie informacji technicznej dokument PDF, 68 KB

2. Zlecenie na opracowanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dokument PDF, 151 KB

3. Zlecenie na opracowanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego/zmiany lokalizacji wodomierza głównego/wymiany wodomierza głównego dokument PDF, 90 KB

4. Zlecenie na zaopiniowanie usytuowania tras przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych dokument PDF, 133 KB

5. Zlecenie zmiany warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dokument PDF, 144 KB

6. Uzupełnienie zlecenia dot. opracowania warunków technicznych dokument PDF, 132 KB

7. Zlecenie na opracowanie informacji/ warunków technicznych odprowadzania wody z odwadnianego wykopu dokument PDF, 143 KB


UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

1. Zlecenie na uzgodnienie dokumentacji technicznej dot. przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego dokument PDF, 139 KB

2. Zlecenie na uzgodnienie dokumentacji technicznej dot. sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej albo pompowni ścieków dokument PDF, 134 KB

3. O świadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dokument PDF, 115 KB

4. Wniosek o wyrażenie zgody na jednoczesność wykonania robót dokument PDF, 38 KB


NADZÓR NAD BUDOWĄ

1. Wniosek o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza wodociągowego oraz przyłączenie do sieci wodociągowej i przygotowanie umowy o zaopatrzenie w wodę dokument PDF, 129 KB

2. Wniosek o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i przygotowanie umowy o odprowadzanie ścieków dokument PDF, 126 KB

3. Karta weryfikacji dokumentów - przyłącza dokument PDF, 86 KB

4. Wniosek o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru technicznego nad budową urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych i przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dokument PDF, 88 KB

5. Karta weryfikacji dokumentów - urządzenia dokument PDF, 74 KB

 

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a