Komunikat strony

27.09.2019

Informacja dla mieszkańców ws. firm zajmujących się gospodarką osadami ściekowymi  

W związku z informacjami pojawiającymi się w mediach, oświadczamy, że MPWiK weryfikuje dokumenty przedkładane przez firmy, z którymi zawierane są umowy na odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych – w ten sam sposób postępowaliśmy również we wcześniejszych latach. Spółka dochowuje należytej staranności w wyborze firm działając w ramach przepisów, które obowiązują MPWiK, czyli sprawdzamy wszelkie dokumenty, staramy się kontrolować poprzez określenie stosownych przepisów w umowach zawieranych z wykonawcami.

Firmy, z którymi Spółka ma obecnie zawarte umowy, poinformowały o trwających na ich instalacjach kontrolach przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. MPWiK oczekuje na wyniki tych kontroli.

Przedstawiając powyższe informacje, oświadczamy jednocześnie, że bez względu na wyniki prowadzonych obecnie kontroli WIOŚ, osady ściekowe wywożone z oczyszczalni MPWiK, są odpadem bezpiecznym dla środowiska i mieszkańców - o czym mówi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1923) – i noszą kod 19 08 05.

Warto też przypomnieć, że w Polsce działa ponad 4 tys. oczyszczalni ścieków, a tylko 11 spalarni osadów, tak więc każda z tych oczyszczalni ma obowiązek zagospodarować osady ściekowe i bardzo często czyni to posiłkując się wykonawcami zewnętrznymi, którzy muszą posiadać wszelkie zgody organów państwowych.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a