Komunikat strony

21.02.2020

Komunikat w sprawie opłaty podwyższonej od Wód Polskich

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 20. lutego otrzymało od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismo, w którym dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie ustala spółce opłatę podwyższoną w wysokości 10 501 540 zł za awaryjne odprowadzenie w III kwartale ubiegłego roku ścieków komunalnych do Wisły „bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego”.

MPWiK zdecydowanie nie zgadza się z naliczeniem opłaty podwyższonej i zamierza skorzystać z przewidzianej prawem procedury odwoławczej. Spółka ma na złożenie reklamacji do Wód Polskich czas do 5 marca 2020 r. 

Naszym zdaniem kwota ponad 10 milionów zł zostałaby spożytkowana znacznie lepiej, gdybyśmy mogli ją przeznaczyć na cele służące mieszkańcom Warszawy i okolic, a także środowisku.

Ponadto informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (na podstawie art. 272 ust. 17 ustawy z dnia 17 lipca 2017 r. Prawo wodne) 4. lutego 2020 r.  naliczyło już spółce opłatę zmienną w wysokości 2 100 308 zł za awaryjne wprowadzanie do Wisły ścieków komunalnych w okresie od 28. sierpnia 2019 do 19. września 2019. Kwota ta odpowiada ilości ścieków odprowadzonych do Wisły, MPWiK zgadza się z jej wysokością i w żadnym zakresie nie będzie jej kwestionować. W dniu 18. lutego 2020 r. kwota ta została wpłacona na konto Wód Polskich.

Zapewniamy, że MPWiK stanowczo wyklucza przerzucanie jakichkolwiek kosztów związanych z naliczanymi przez Wody Polskie opłatami na odbiorców naszych usług. Podkreśleniem polityki spółki nakierowanej na dbałość o interes warszawianek i warszawiaków jest obniżenie w 2018 roku cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Rzecznik prasowy MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

Marek Smółka

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a