Komunikat strony

04.01.2021

MPWiK pozywa Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" i jego prezesa

Informujemy, iż zgodnie z zapowiedziami złożonymi na konferencji prasowej w dniu 23 grudnia 2019 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. złożyło do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział Cywilny pozew przeciwko Panu Przemysławowi Dacy oraz przeciwko Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie o ochronę dóbr osobistych na podstawie art. 24 § 1 kodeksu cywilnego.

Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Równocześnie Spółka złożyła prywatny akt oskarżenia przeciwko Panu Przemysławowi Dacy – Prezesowi PGW Wody Polskie do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Wydział Karny o czyn określony w art. 212 § 1 i 2 kodeksu karnego tj.

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a