Komunikat strony

18.12.2019

Uruchomiliśmy spalarnię

Zakończyliśmy naprawę jednego z rekuperatorów oraz wznowiliśmy spalanie osadów na jednej z dwóch linii technologicznych spalarni. Linia ta spala dziennie ok. 85% osadów ściekowych z oczyszczalni „Czajka”.

Usuwanie awarii rekuperatorów, czyli wymienników ciepła o wysokości ponad 5,6 metra i łącznej wadze około 20 t każdy, zamontowanych na obu liniach, odbywa się dwutorowo. W pierwszej kolejności naprawiono rekuperator nr 1, co umożliwiło uruchomienie jednej linii technologicznej – oznacza to przywrócenie jej pełnej funkcjonalności, czyli spalanie większości osadów powstających w oczyszczalni ścieków „Czajka”.

W jaki sposób naprawiono rekuperator?

W związku z nieprzystąpieniem przez firmę Veolia Water Technologies (lidera konsorcjum firm, które zaprojektowały i wybudowały spalarnię) w ramach gwarancji do naprawy rekuperatorów – aby dochować należytej staranności – MPWiK S.A. zleciła niezależnym ekspertom wykonanie ekspertyzy technicznej. Jej celem było, po pierwsze - określenie przyczyn awarii rekuperatorów, a po drugie – sprawdzenie, czy przynajmniej jedno z urządzeń nadaje się do naprawy. Wyniki analizy wskazały na możliwość realizacji naprawy rekuperatora nr 1, która pozwoliła na jego bezpieczne uruchomienie. Prace te zlecono specjalistycznej firmie.

Naprawa polegała na wymianie uszkodzonych elementów rekuperatora, przede wszystkim zewnętrznego płaszcza oraz wybranych elementów wewnętrznych urządzenia. Roboty, które prowadzono 24 godziny na dobę, 6 dni w tygodniu, obejmowały głównie demontaż uszkodzonych elementów stalowych, wykonanie nowych elementów i ich montaż w urządzeniu. Ponadto wykonano, m.in. nową izolację termiczną urządzenia, zarówno wewnętrzną tzw. wymurówkę, jak i  zewnętrzną, zamontowano dodatkowe czujniki temperatury i wymieniono kompensatory.

Jak spalane są osady?

Osady ściekowe są spalane w specjalnym piecu, w którym znajduje się złoże piaskowe o grubości 1 metra. Warstwa piasku utrzymywana jest w ciągłym ruchu za pomocą powietrza, które wprowadzane jest do pieca. Temperatura w piecu wynosi od 850°C do 900°C. Powstająca w procesie energia jest odzyskiwana i wykorzystywana do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Ostatnim etapem procesu jest trójstopniowy system oczyszczania spalin zapewniający usunięcie zanieczyszczeń z gazów spalinowych przed wprowadzeniem ich do atmosfery.

Kolejne etapy naprawy spalarni

Drugim etapem prac naprawczych będzie wykonanie naprawy docelowej rekuperatorów, która wiąże się z zaprojektowaniem, produkcją i montażem dwóch nowych urządzeń, po jednym dla każdej z linii spalania. Obecnie prowadzane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tych prac - otwarcie ofert wyznaczono na 20 grudnia 2019 r. Termin realizacji prac zależy od wyników postępowania przetargowego. Naszym celem jest dokonanie wymiany rekuperatorów w możliwie najkrótszym czasie, który obecnie szacowany jest na ok. 1 rok od dnia podpisania umowy. Jednocześnie będzie funkcjonowała uruchomiona właśnie spalarnia.

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a