Komunikat strony

Dla klienta

Umowy

WNIOSKI O ZAWARCIE UMOWY

1. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU) dokument PDF, 328 KB

2. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM) dokument PDF, 348 KB

3. PRZEDSIĘBIORCA - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dokument PDF, 292 KB

 

POZOSTAŁE WNIOSKI

1. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z MPWiK na zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków dokument PDF, 125 KB

2. Protokół zdawczo-odbiorcy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości PDF, 340 KB (WZÓR)

3. Zgłoszenie zmiany danych Odbiorcy Usług dokument PDF, 332 KB (WZÓR)

4. Wniosek o wydanie kopii umowy dokument PDF, 332 KB (WZÓR)

5. Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków dokument PDF, 340 KB (WZÓR)

 

UMOWY

1. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU) - dot. wniosku nr 1 dokument PDF, 476 KB

2. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę (umowa zawierana W LOKALU) - dot. wniosku nr 1 dokument PDF, 447 KB

3. KONSUMENT - umowa o odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU) - dot. wniosku nr 1 dokument PDF, 432 KB

4. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU, umowa ODLICZNIKOWA) - dot. wniosku nr 1 dokument PDF, 336 KB

5. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM) - dot. wniosku nr 2 dokument PDF, 535 KB

6. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę (umowa zawierana POZA LOKALEM) - dot. wniosku nr 2 dokument PDF, 527 KB

7. KONSUMENT - umowa o odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM) - dot. wniosku nr 2 dokument PDF, 516 KB

8. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM, umowa ODLICZNIKOWA) - dot. wniosku nr 2 dokument PDF, 416 KB

9. PRZEDSIĘBIORCA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - dot. wniosku nr 3 dokument PDF, 467 KB

10. PRZEDSIĘBIORCA - umowa o zaopatrzenie w wodę - dot. wniosku nr 3 dokument PDF, 443 KB

11. PRZEDSIĘBIORCA - umowa o odprowadzanie ścieków - dot. wniosku nr 3 dokument PDF, 432 KB

12. PRZEDSIĘBIORCA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa ODLICZNIKOWA) - dot. wniosku nr 3 dokument PDF, 336 KB

13. ZARZĄDCA/ADMINISTRATOR - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zawierana w przypadku podpisanych umów ODLICZNIKOWYCH na poszczególne lokale) dokument PDF, 340 KB

14. SPÓŁDZIELNIA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zawierana w przypadku podpisanych umów ODLICZNIKOWYCH na poszczególne lokale) dokument PDF, 388 KB

15. WSPÓLNOTA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zawierana w przypadku podpisanych umów ODLICZNIKOWYCH na poszczególne lokale) dokument PDF, 388 KB

16. Umowa o zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług, za pośrednictwem przystawki hydrantowej dokument PDF, 252 KB

17. Umowa na odbiór wody z odwadnianego wykopu pod inwestycje kubaturowe dokument PDF, 264 KB

18. Umowa na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej dokument PDF, 228 KB


ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

1. Załącznik do umowy Nr 1 o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków dokument PDF, 192 KB

2. Załącznik do umowy Nr 1 o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków (ryczałt) dokument PDF, 276 KB

3. Załącznik do umowy Nr 2nk na dostawę wody/odprowadzanie ścieków dokument PDF, 211 KB

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a